Zarząd SK informuje wszystkich P.T. Członków, że w dniu 12 marca br. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze zgodnie z art. 18 pkt 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.

I termin – godz. 10:30

II termin – godz. 10:45

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016 odbędzie się w miejscu niedzielnych spotkań kolekcjonerskich – sala 210, pl. Dominikański 6.

 Bardzo serdecznie wszystkich P.T. Członków zapraszamy do uczestnictwa w corocznym spotkaniu.

Za Zarząd

Tadeusz B. Marcin Denes – Prezes Zarządu SKwW