1a. DSC05518

Dobra zmiana w naszej organizacji, czyli nowy skład personalny Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów, który działa od lutego bieżącego roku, był organizatorem XX Jubileuszowej Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2018.

2. DSC05552

To było prawdziwe wydarzenie dla całego środowiska kolekcjonerskiego w kraju. Plejada uznanych pasjonatów, którzy zaprezentowali bardzo szeroki wachlarz walorów z wielu dziedzin zbieractwa. Dla zwiedzających to niespotykana gdzie indziej możliwość obcowania z materiałami, które mają ogromny ładunek emocjonalno-estetyczny. Na świetnym poziomie opracowanego materiału stanęli wszyscy kolekcjonerzy, a dokładnie 25 wystawców.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Tematycznie jubileuszowa ekspozycja upamiętnia dwie tegoroczne rocznice, które w najbliższych miesiącach będą wielokroć kreowane. To historyczne dla naszej Ojczyzny wydarzenia, setna rocznica uzyskania niepodległości i czterdziesta rocznica Pontyfikatu świętego Jana Pawła II.  Przedstawione w niezwykle ciekawy sposób zbiory i kolekcje całkowicie odpowiadają oczekiwaniom Komitetu Organizacyjnego i Komisarza Wystawy.

4. DSC05458

Otwarcia jubileuszowej wystawy dokonał prezes Zarządu Jerzy Gołębiowski witając bardzo serdecznie wszystkich, licznie przybyłych zaproszonych PT gości i uradowanych wystawców. Dla wielu z nich udział w tak prestiżowej imprezie to prawdziwy zaszczyt. Wszak trzeba wiedzieć, że Komisarz wystawy dokonał prawdziwej selekcji nadesłanych zgłoszeń. Wieść gminna i miejska niesie, że tychże wpłynęło około 120. Ale to nie powinno dziwić. Wrocławska wystawa ma znakomitą renomę wśród kolekcjonerów w naszym kraju. Przez dwie dekady na taką opinię społeczność Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu pracowała z ogromnym zaangażowaniem.

6. DSC05534

W niezwykle ciepłych i prawdziwie wiosennych słowach oficjalnego otwarcia Jubileuszowej wystawy dokonała Pani Agnieszka Miza – dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Przewodnicząca Komitetu Honorowego.

5. DSC05533

W ciągu pierwszych minut po otwarciu wystawy nastąpił bardzo miły akcent, który poniekąd zamyka minione dwadzieścia lat naszej organizacji. Prezes Jerzy Gołębiowski wręczył w imieniu władz Stowarzyszenia założycielowi i wieloletniemu prezesowi Tadeuszowi B. Marcinowi Denesowi tytuł Honorowego Prezesa umieszczony w okazałym futerale na ozdobnym grawertonie. Uhonorowany tym zaszczytnym wyróżnieniem w serdecznych słowach wyraził swoją wdzięczność.

7. DSC05633

W ten sam sposób podziękowano za pełną poświęcenia pracę na rzecz Stowarzyszenia Tadeuszowi Sadowińskiemu, który prawie dwadzieścia lat kierował i organizował wielkiego formatu ekspozycje w Brzegu. Amarantowy futerał z oryginalnym grawertonem Tadeuszowi Sadowińskiemu wręczył Prezes Zarządu Jerzy Gołębiowski.

8. DSC05638

Wśród wielu zaproszonych Gości był obecny Pan dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Dominik Kłosowski, który udekorował Tadeusza B. Marcina Denesa przyznaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Odznaką Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

9. DSC05558

Poczta Polska, z którą to firmą współpracujemy od dawien dawna, także i na tę Jubileuszową wystawę przygotowała prawdziwie filatelistyczne upominki dla grupy zaangażowanych członków naszej organizacji.  Wyróżnienia, które przyznali dyrektor Biura filatelistyki Mariusz Dawić i dyrektor Regionu Sieci we Wrocławiu Leszek Trzeciak zostały przekazane przez przemiłe Panie Joannę Rupnicką – Koordynatora ds. filatelistyki na Dolnym Śląsku i Danutę Bogusławską – zastępcę dyrektora Regionu Sieci we Wrocławiu.

10. DSC05602

Narodowego emitenta, jakim jest Narodowy Bank Polski, reprezentował dyrektor Oddziału Okręgowego Jan Szuba, który dla kilku najbardziej aktywnych numizmatyków przekazał atrakcyjne upominki. To piękny i coroczny gest dyrektora Jana Szuby, zawsze bardzo sympatycznie … oczekiwany przez wielu numizmatyków, ale tylko kilku jest tymi szczęśliwcami.

11. DSC05562

Swoją obecnością na uroczystości otwarcia tegorocznej ekspozycji zaszczyciły również władze Brzegu. W imieniu burmistrza Brzegu Pana Jerzego Wrębiaka, najbardziej zaangażowanym członkom wrocławskiej organizacji okazjonalne albumy o Brzegu i upominki wręczył jego zastępca Pan Tomasz Witkowski.

12. DSC05580

I po kilkunastu minutach od otwarcia wystawy wszyscy zaproszeni Goście i bohaterowie wystawy, czyli wystawcy, mogli uścisnąć dłonie prezesa Zarządu Jerzego Gołębiowskiego i Wiceprezesa Zarządu Macieja Borowskiego. Obydwaj panowie przekazywali owiane tradycją i po trosze tajemnicą (tajemnicą zawartości tylko…), upominki.

13. DSC05661

Całość otwarcia tegorocznej edycji prowadził niezrównanie perfekcyjny Bronisław Jan Zathey. Człowiek wielu pasji i działacz znaczących organizacji.

14. DSC05524

Chciałbym pochylić czoła i oddać najwyższy szacunek całego środowiska naszej organizacji Panu Wojciechowi Olenderkowi – wiceprezesowi Zarządu Głównego i prezesowi Zarządu Okręgu Związku Inwalidów Wojennych RP i Panu Józefowi Dymalskiemu – znakomitemu działaczowi społeczno-kulturalnemu na Dolnym Śląsku. To dzięki ogromnej woli i determinacji obu panów zaprezentowano arcyciekawy eksponat pt. „Walczyliśmy o wolną Polskę…”. Te plansze dokumentują złożoność naszej historii, szczególnie w tym roku 100. rocznicy Niepodległości.

15. DSC05543

Ukontentowani otrzymanymi zestawami upominków, uczestnicy uroczystego otwarcia wystawy zostali zaproszeni na poczęstunek. A na stołach, które uginały się od przepysznego jadła, różności przygotowane przez najprawdziwszego mistrza i restauratora, który zawsze każdego gościa powita w swojej Gospodzie w Obornikach Śląskich – Pana Mariusza Kowalczyka.

16. DSC05451

Dwudziesta wystawa w gościnnej sali Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przeszła do historii. Do zobaczenia i oglądania za rok.

Tadeusz B. Marcin Denes – Założyciel i Honorowy prezes SKwW

images (3)

I jeszcze kilka fotograficznych migawek z uroczystego otwarcia tegorocznej XX  Jubileuszowej Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2018.

20. DSC05449

21. DSC05452

22. DSC05450

23. DSC05520

24. DSC05527

25. DSC05534

26. DSC05536

27. DSC05551

28. DSC05555

29. DSC05558

30. DSC05564

31. DSC05574

32. DSC05571

33. DSC05586

34. DSC05594

35. DSC05585

36. DSC05589

37. DSC05598

38. DSC05602

39. DSC05620

40. DSC05623

41. DSC05629

42. DSC05631

43. SC05634

46. DSC05645

45. DSC05640

SAMSUNG CAMERA PICTURES

49. DSC05659

50. SC05670

51. DSC05678

52. DSC05687

53. DSC05690

54. DSC05692

55. DSC05455

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

58. DSC05467

SAMSUNG CAMERA PICTURES

60. DSC05460

SAMSUNG CAMERA PICTURES

62. DSC05509

63. DSC05506

64. DSC05456

SAMSUNG CAMERA PICTURES

66. DSC05463

67. DSC05490

68. DSC05519

Autorzy zdjęć – Andrzej Trebik i Tadeusz Kasprzycki