Zarząd SKwW  informuje wszystkich członków Stowarzyszenia, że na posiedzeniu Zarządu w  dniu 16 grudnia 2018  podjęto uchwałę w sprawie wysokości składki na 2019 rok.

Składka nie uległa zmianie i wynosi 55 złotych.

Opłaty składki członkowskiej należy dokonywać u szefów swoich Kół Terenowych lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia w terminie od 30 grudnia 2018 do 28 lutego 2019 roku.

Za Zarząd

Jerzy Gołębiowski – prezes Zarządu