indeks

Tegoroczna XXI Wrocławska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska Wrocław 2019 wystawa w gościnnej sali Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego przeszła już do historii.

Komitet Organizacyjny wystawy „Sztuka z muzyką w tle” składa gorące i serdeczne podziękowania wszystkim wystawcom za profesjonalne przygotowanie wystawowych eksponatów i aktywną pomoc przy organizacji tej imprezy.  Wysoki poziom zaprezentowanych eksponatów przyczynił się do aktywnego propagowania idei kolekcjonerstwa. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana podczas kolejnych tego typu wydarzeń.

Specjalne podziękowania Komitet Organizacyjny przekazuje wszystkim naszym sponsorom i współpracownikom za bezinteresowną ofiarność i pomoc okazaną naszemu Stowarzyszeniu. Głęboko wierzymy, że okazana siła serca i przyjazna dłoń będzie nas wspierać w dalszej pracy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Jerzy Gołębiowski – Przewodniczący