100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II jest okazją do upamiętnienia tej ważnej rocznicy na pocztowych kartkach okolicznościowych. W dniu 18 maja br. zostaną wprowadzone do obiegu pocztowego kartki nr 5/Wrocław i nr 7/Wrocław, których autorem projektów jest Joanna Rupnicka.

Kartka  nr 5 / Wrocław zostanie wydana w nakładzie 500 sztuk. Do realizacji poniższego projektu kartki wykorzystany został obraz olejny autorstwa Ewy Baron.

Kartka okolicznościowa 100 rocznica urodzin ŚJP II krzywe

Kartka  nr 7 / Wrocław zostanie wydana w nakładzie 350 sztuk. Przy realizacji tego projektu kartki wykorzystana została karta pocztowa ze zbioru Bogusława Malca z Wadowic.

Kartka okolicznościowa 100 rocznica urodzin ŚJP II Wadowice krzywe

Obie powyższe kartki pocztowe miały towarzyszyć tegorocznej XXII Wrocławskiej Krajowej Wystawie Kolekcjonerskiej – Wrocław 2020, która niestety z powodu trwającej epidemii w planowanym terminie się nie odbędzie.