W tym trudnym pandemicznym czasie nawet Zebranie Zarządu naszego Stowarzyszenia odbyło się w nietypowej formie, wszak obecna sytuacja zmusza wszystkich do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Głównym celem Zebrania Zarządu było:

1) zatwierdzenie składki członkowskiej na rok 2021

2) formalne zatwierdzenie kolegi Jana Janusa na przewodniczącego Koła Internetowego.

Oprócz członków Zarządu prezes SKwW Jerzy Gołębiowski zaprosił na spotkanie także kolegów Jana Janusa i Artura Marsego, jako że jeden z punktów Zebrania  dotyczył Ich bezpośrednio.

Uzasadnienie zmiany wysokości składki członkowskiej:

– Składka nie była zmieniana przez kilka ostatnich lat. W tym czasie inflacja sięgnęła kilkunastu procent. Wzrosły koszty działalności przy organizacji wystaw, a dotychczasowi sponsorzy z uwagi na Covid 19 zmniejszają udzielane nam wsparcie pomocowe. Wzrost wysokości składki z 55 zł do kwoty 60 zł będzie prawdopodobnie do zaakceptowania przez naszych członków.

Uzasadnienie zmiany szefa Koła Internetowego:

– Dotychczasowy szef Koła Internetowego kolega Artur Marsy zrezygnował z funkcji przewodniczącego tego Koła i zaproponował na to stanowisko kolegę Jana Janusa. To kolekcjoner numizmatyk, który  jest w Stowarzyszeniu już od wielu lat. Jego praca przez ostatnie miesiące na rzecz członków tego Koła potwierdziła, że jest to jak najbardziej prawidłowa rekomendacja.

Oba punkty Zebrania Zarządu zostały przegłosowane w formie elektronicznej.

Efektem tego nietypowego Zebrania Zarządu oraz mailowego głosowania było jednomyślnie zatwierdzenie składki członkowskiej na rok 2021 w wysokości 60 zł oraz powierzenie funkcji przewodniczącego Koła Internetowego koledze Janowi Janusowi.