W numerze 8/2021 „Filatelisty” ukazał się artykuł autorstwa Krzysztofa Lachowicza pt. „Pierwsza aleja Czesława Słani”.  O tym wydarzeniu informacje przekazywaliśmy już wcześniej, zaś teraz będą one znane znacznie szerszemu gronu filatelistów.

 

image004