„40-lecie ogłoszenia stanu wojennego w Polsce”

XXIII Brzeska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska

 W miniony piątek 15 października br. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu uroczyście otwarto kolejną wystawę zorganizowaną przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu – Koło Terenowe w Brzegu. Tematem tegorocznej ekspozycji jest 40-lecie ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, które będzie przypadać w grudniu tego roku. Patronat honorowy nad wystawą objęli: Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Brzeski Jacek Monkiewicz oraz Burmistrz Jerzy Wrębiak. Inaugurację wystawy w imieniu Poczty Polskiej uświetnił swoją obecnością Jan Chabraszewski – Wicedyrektor Regionu Sieci Opole. W tym miejscu należy przypomnieć, że Poczta Polska S.A. jest wieloletnim partnerem i sponsorem wystaw kolekcjonerskich. Przy okazji otwarcia wystawy krótką lekcję historii poprowadził dr Romuald Nowak.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. władze PRL wprowadziły stan wojenny. Uczyniły to niezgodnie z obowiązującym prawem a władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele. W efekcie wprowadzenia stanu wojennego zawieszono działalność wszelkich organizacji – w tym NSZZ „Solidarność”, zamknięto granice państwa, wprowadzono godzinę policyjną, zaostrzono cenzurę, ograniczono media, aresztowano i internowano wielu działaczy „Solidarności”. Wobec wprowadzenia stanu wojennego działacze opozycyjni organizowali strajki i manifestacje. Swoją działalność rozpoczęło Radio Solidarność, w tzw. drugim obiegu zaczęły pojawiać się nielegalne publikacje. Opozycyjnie nastawiona część społeczeństwa bojkotowała działania władz i organizowane przez nie imprezy. Czas stanu wojennego był wielkim dramatem dla milionów Polaków.

O tamtych wydarzeniach z początku lat 80. ubiegłego stulecia opowiada przygotowana przez nas wystawa. Celem ekspozycji jest przypominanie kolejnym pokoleniom Polaków, jak tragiczną decyzję podjęto przed czterdziestu laty a także jakie były jej skutki dla społeczeństwa.

W bieżącym roku na brzeską wystawę kolekcjonerzy z Opolszczyzny i Dolnego Śląska przygotowali następujące ekspozycje:

  • Krzysztof Lachowicz, Wrocław – „Cenzura korespondencji w latach 1981-1982”
  • Mirosław Misiak, Wrocław – „Prasa oficjalna w stanie wojennym”
  • Mirosław Misiak, Wrocław – „SOLIDARNOŚĆ DOLNOŚLĄSKA” w latach 1980-1981” – pismo MKZ NSZZ „Solidarność” Wrocław
  • Tadeusz Parcej, Opole – „Znaczki Solidarności podziemnej”
  • Ryszard Ludka, Brzeg – „Dokumenty i pamiątki internowanego”
  • Tadeusz Sadowiński, Brzeg – „Znaczki pocztowe podziemia”
  • Zdzisław Bernacki, Brzeg-Michałów –  „Wspomnienie aresztowania z lat 1983-1984”
  • Anna Techmańska, Brzeg – „Ekspozycja własna”

Na wystawie niemałym zainteresowaniem zwiedzających cieszą się eksponaty pokazujące działalność cenzury korespondencji. Wystawcy prezentują ponadto znaczki i kartki pocztowe podziemia oraz wiele innych przedmiotów i pamiątek z tamtego okresu. Duże wrażenie robią oryginalne dokumenty dotyczące osób internowanych i aresztowanych. Dokumenty pokazane przez wystawców do tej pory nie były jeszcze nigdzie eksponowane. Trudno w kilku zdaniach opisać wszystkie eksponaty i dlatego warto odwiedzić wystawę w brzeskim zamku, która potrwa do 23 grudnia 2021 r. Zapraszamy do obejrzenia tegorocznych zbiorów, życząc niezapomnianych wrażeń i przeżyć.

Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu składa podziękowania instytucjom i osobom, które wsparły organizację tegorocznej wystawy. Były to: Urząd Miasta w Brzegu, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Marszałkowski w Opolu,  Poczta Polska S.A., Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, Panorama Racławicka we Wrocławiu, Restauracja „Mario”, Kwiaciarnia „Izabel” – Izabela Kędzierska, PHU „Alimar” – Jan Dorociak, Drukarnia „Od A do Z” – Jerzy Pietras.

Osobne podziękowania za pomoc w organizacji wystawy kierujemy do Dyrekcji oraz pracowników Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Gorąco dziękujemy za ich ogromne zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie wystawy.

W imieniu Zarządu SKwW – Zdzisław Bagiński