Członkom SKwW oferujemy zakup kolejnego wzoru karty TELEGROSIK o nominale 10 zł.

Tym razem jest to karta upamiętniając 50-lecie powstania popularnego komiksu Kajko i Kokosz autorstwa Janusza Christy, Projektantem karty jest Bartłomiej Kowal. Karta będzie dostępna w styczniu 2023 roku.

Kolekcjonerzy zainteresowani nabyciem tej karty mogą zgłaszać swoje zapotrzebowani u Szefów poszczególnych Kół Terenowych w terminie do 5 stycznia 2023 roku.

Dla członków Stowarzyszenia cena karty wynosi 25 zł. Ilość kart przeznaczonych dla naszej organizacji jest ograniczona.

Poniżej projekt oferowanej karty: