Zarząd Stowarzyszenia informuje o możliwości nabycia nowych wzorów kart telefonicznych „TELEGROSIK”.

Pierwsza z oferowanych kart to „LIS”. Autorem projektu karty jest Bartłomiej Kowal.  Przy projektowaniu tej karty został wykorzystany obraz namalowany przez Beatę Obin.

Drugą oferowaną kartą jest karta z wizerunkiem samolotu DEFIANT MK-1. Autorem projektu jest również Bartłomiej Kowal, który do zaprojektowania tego waloru wykorzystał wzór samolotu namalowany przez Roberta Firszta.

Nakłady obu wzorów kart wynoszą 200 sztuk, a cena jednej karty wynosi 25 zł.

Członkowie Stowarzyszenia zainteresowani nabyciem tych walorów mogą to uczynić za pośrednictwem Szefów poszczególnych Kół Terenowych w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca br.