Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje, że projekty komercyjnych kart telefonicznych zostały zatwierdzone przez Telekomunikację TP SA. Termin emisji kart przewidziany jest na marzec/kwiecień 2009 roku. Nominał kart – 15 impulsów, a ich nakład to 125 sztuk. Karty dostępne będą tylko dla członków Stowarzyszenia.

Pierwszy zatwierdzony projekt karty nawiązuje do 4. rocznicy odejścia Papieża Tysiąclecia do domu Ojca, a jej grafika zamieszczona jest poniżej:

Drugi zatwierdzony projekt dotyczy karty wystawowej związanej z XI Wrocławską Krajową Wystawą Kolekcjonerską – Wrocław 2009. Tradycyjnie już, grafika tej karty wykonana jest w formie akwareli autorstwa Mirosława Sołtysa.