Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu podaje do wiadomości wszystkim swoim Członkom, że od dnia 22 lutego br. przyjmowane będą przedpłaty na kartę telefoniczną Wrocław 2009. Przewodniczący Kół Terenowych i Koła Miejskiego we Wrocławiu należność za tę kartę przyjmować będą wyłącznie do dnia 08 marca br. Cena karty wynosi 65 zł. Przedpłata na kartę może być dokonana również w formie przelewu na konto Stowarzyszenia.