W dniu 29 marca br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, które zwołane zostało przez Zarząd naszej Organizacji. Zebranie w drugim terminie odbyło się w Klubie Kultury „Kolejarz”. Członków Stowarzyszenia powitał prezes Zarządu i przy akceptacji zebranych przekazał przewodniczenie Walnemu Zebraniu koledze Ryszardowi Chwalińskiemu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił prezes Tadeusz B. Marcin Denes, który omówił całość przygotowań i samą organizację jubileuszowej, bo dziesiątej wystawy kolekcjonerskiej we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu szerzej przedstawił też wystawę jaką również po raz dziesiąty zorganizowali działacze Koła Terenowego w Brzegu, z jego przewodniczącym Tadeuszem Sadowińskim.
Swoje sprawozdanie kolega prezes przedłożył do protokołu Walnego Zebrania.
Całość sprawozdania za miniony rok w zakresie spraw finansowych zaprezentował kolega wiceprezes i skarbnik w jednej osobie Maciej Bronisław Borowski. Drobiazgowe rozliczenie zostało bardzo pozytywnie przyjęte i zakończone zostało jednogłośnym przegłosowaniem absolutorium dla Zarządu. W tej kwestii zebrani przyjęli formalną uchwałę.
Podjęto również uchwałę popierająca starania kierownictwa Muzeum Poczty i Telekomunikacji o utrzymaniu samodzielności formalno – prawnej przez tę zasłużoną placówkę. Adresatem niniejszej uchwały był marszałek województwa dolnośląskiego pan Marek Łapiński.
W wolnych wnioskach kolega prezes przedstawił stan przygotowań do kolejnej edycji naszej imprezy, która rozpocznie się w dniu 14 maja br.
Wato zaznaczyć, że w przyszłym roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze o zupełnie innym ciężarze odpowiedzialności za przyszłość naszego Stowarzyszenia. Kończyć się będzie czteroletnia kadencja obecnych władz i wszyscy członkowie powinni wziąć udział w wyborze swoich nowych przedstawicieli w randze członków nowego Zarządu. Ale to dopiero za rok.
Już teraz zapraszam do udziału w tym ważnym wielce wydarzeniu dla naszej organizacji.

Tadeusz B. Marcin Denes
Prezes Zarządu