Tematem wiodącym XI Brzeskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej- Brzeg 2009
będzie 91. rocznica odzyskania niepodległości.
Z inicjatywy działaczy Koła Terenowego w Brzegu wydana została karta telefoniczna z okazji wystawy, której grafikę prezentujemy poniżej.
Karta ma nakład 150 sztuk, a jej autorem jest świetny artysta plastyk Tomasz Fronckiewicz, który od lat jest bardzo zaangażowany w organizację brzeskich wystaw, nie tylko jako autor graficznych opracowań kart telefonicznych i pocztowych, ale animator dokonań miejscowych pasjonatów.