Dokładnie w dniu drugiej dekady września po wakacyjnej przerwie odbyło się posiedzenie Zarządu.
Omawiano głównie sprawy związane z przyszłoroczną wystawą, a także z wystawą w Brzegu.
Całość przygotowań do XI Brzeskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej- Brzeg 2009 zaprezentował w interesujący sposób przewodniczący Koła Terenowego w Brzegu. Skompletowano już wystawców, którzy głównie pochodzą z terenu ziemi brzeskiej. To bardzo dobra koncepcja, bo należy położyć nacisk na prezentacje lokalnych kolekcjonerów, wszak impreza ma w swojej nazwie miejsce lokalizacji Brzeg.
Tematem wiodącym całej wystawy będzie 91. rocznica odzyskania niepodległości. Z wypowiedzi kolegi Sadowińskiego należy wnosić, że będzie to bardzo interesująca ekspozycja, a o jej znaczeniu niech świadczy fakt, że została ujęta w kalendarium uroczystości brzeskich.
Patronat honorowy nad wystawą objęli wojewoda opolski pan Ryszard Wilczyński i burmistrz miasta Brzeg pan Wojciech Huczyński.
Z inicjatywy działaczy Koła Terenowego w Brzegu wydana została karta telefoniczna z okazji wystawy. Karta ma nakład 150 sztuk, a jej autorem jest świetny artysta plastyk Tomasz Fronckiewicz, który od lat jest bardzo zaangażowany w organizację brzeskich wystaw, nie tylko jako autor graficznych opracowań kart telefonicznych i pocztowych, ale animator dokonań miejscowych pasjonatów.
Termin wystawy jest planowany na czas między 10 a 13 listopada br. Po relacji Tadeusza Sadowińskiego członkowie Zarządu wysłuchali sprawozdania ze spotkania roboczego naszej organizacji z kierownictwem Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
Tę arcyważną instytucję polskiego muzealnictwa reprezentowała pani dyrektor Jadwiga Bartków – Domagała, pani Katarzyna Rosiak – z-ca dyrektora tej placówki i szefowa działu oświatowego Justyna Jeleniewska – Janusz.
Z ramienia Stowarzyszenia – prezes Zarządu Tadeusz B. Marcin Denes i członek Zarządu Ryszard Chwaliński.
Wstępnie prezes zaprezentował składy Komitetów Honorowego i Organizacyjnego oraz potencjalnych wystawców. Na tamten czas na tej liście znajduje się blisko 20 osób oraz kilka różnych instytucji o uznanej renomie nie tylko w kraju.
Z uwagi na ostateczne pożegnanie się z naszym już kultowym miejscem, jakim był Klub kultury Kolejarz, przyszłoroczna XII Wrocławska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska Wrocław 2010 odbędzie się w salach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 1.
Wystawa poświęcona będzie 5. rocznicy odejścia do Domu Ojca i 90. rocznicy urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II Wielkiego i będzie miała tytuł: Sługa Boży Jan Paweł II Wielki – Dwa kroki ku świętości.
Patronat honorowy objął Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski w Polsce. To wielki sukces w pozyskaniu tak bardzo ważnego hierarchy w życiu Kościoła Powszechnego naszego kraju.
Przewodniczącym Komitetu Honorowego będzie Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski – metropolita wrocławski.
Mamy już wstępny akces wielu znaczących oficjeli życia społeczno – gospodarczego. Gdy otrzymamy oficjalne potwierdzenie wówczas podamy do publicznej wiadomości.
Wystawa trwać będzie od 9 kwietnia do 18 maja 2010 roku. Całość eksponatów prezentowana będzie w gablotach muzeum, co w zasadniczy sposób podniesie estetykę wystawy.
Wszelkie wydawnictwa typu katalog, kartki pocztowe, koperta, datownik okolicznościowy będziemy opracowywać wspólnie przy fachowym wsparciu artysty plastyka pani Joanny Ciałowicz – pracownika muzeum.
Kolega Ryszard Chwaliński zaproponował wydanie okolicznościowego waloru jakim jest znaczek z przywieszką (fachowo kojarzony jako czystopole). Zgodnie zaakceptowano tę propozycję.
W najbliższym czasie rozesłane zostaną karty zgłoszeniowe do zaproszonych wystawców przez jednego z kuratorów naszej wystawy kolegę Artur Marsy.
O wszelkich następnych decyzjach i uzyskiwanych informacjach Zarząd będzie podawał komunikaty na naszej stronie.
W sprawach różnych członkowie Zarządu zostali poinformowani, że dzięki naszej inicjatywie Panorama Racławicka wyda trzy wersje nominalne żetonu pamiątkowego. Także dzięki nam, poprzez wystąpienie do prezydenta miasta Wrocławia, jedna z uliczek przy Panoramie Racławickiej otrzyma patronów w osobach Juliusza Kossaka i Jana Styki. W ten sposób wpisujemy się jako organizacja w szersze działania na rzecz naszego miasta, które jest w naszej pełnej nazwie.
Nic tylko się radować, że jesteśmy w jednej, dużej rodzinie pasjonatów.
W minionym tygodniu prezes Zarządu odbył spotkanie z panią Marią Piskier – dyrektorem Biura Prasowego Telekomunikacji Polskiej we Wrocławiu. Rozmowa dotyczyła przygotowań do przyszłorocznej wystawy i dalszego zacieśniania współpracy z narodowym emitentem.
Naszym młodszym członkom godzi się przypomnieć, że nasza organizacja od samego początku bardzo mocno i efektywnie współdziałała nie tylko z lokalnymi strukturami popularnej Tepsy, ale i członkami Zarządu tej firmy. Bardzo dużo zawdzięczamy tej tak dla nas przyjaźnie nastawionej instytucji telekomunikacyjnej.
A propos aktualnej współpracy z TP musze napisać, że czynimy starania o wydanie karty telefonicznej przed Bożym Narodzeniem, która będzie awizować przyszłoroczną imprezę.
Jestem też po kilku rozmowach w centrali TP na temat oficjalnej karty ogólnodostępnej nawiązującej grafiką do papieskiej ekspozycji w roku 2010. Gdyby moje starania zakończyły się sukcesem, to byłby to wielkiego kalibru precedens, a nasz sukces wręcz megafonotelistyczny. Czy tak faktycznie będzie pokazać mogą nadchodzące miesiące.
W ten to dosyć epicki sposób zaprezentowałem PT Koleżankom i Kolegom nasze posiedzenie Zarządu i bieżące zagadnienia, którymi się zajmujemy jako gremium kierujące organizacją i ja jako szef z woli wyborczej decyzji wszystkich członków biorących udział w naszym ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym.
W tym miejscu chciałbym wszystkim naszym członkom podać do wiadomości, że od dnia 11 października do 13 grudnia 2009 roku przyjmować będziemy wpłaty członkowskie na rok 2010. Termin ten jest nieprzekraczalny.
Składka członkowska pozostaje na tym samym poziomie, czyli 40 złotych za cały przyszły rok.
Proszę również o przekazywanie swoich legitymacji członkowskich przewodniczącym Kół Terenowych w celu dokonania wpisu o opłaceniu bieżącej składki.

Za Zarząd
Tadeusz B. Marcin Denes
Prezes i założyciel SK