W związku z akceptacją przez TP S.A. projektu karty telefonicznej Zarząd informuje, że nowa karta telefoniczna będzie wyemitowana przed najbliższymi świętami Bożego Narodzenia.
Limitowany nakład karty wynosi 125 sztuk.
Wpłaty na ten walor proszę dokonywać na nasze konto w wysokości 65 złotych w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada br.
Karty dystrybuowane będą na dotychczasowych warunkach ustalonych przez Zarząd. Przypominamy, że karty telefoniczne będą dostępne tylko dla Członków Stowarzyszenia posiadających co najmniej półroczny staż członkowski oraz opłacone aktualne składki członkowskie.

Poniżej prezentujemy zatwierdzony projekt karty telefonicznej towarzyszącej XII Wrocławskiej Krajowej Wystawie Kolekcjonerskiej Wrocław 2010.
Tradycyjnie już, jej grafika wykonana jest w formie akwareli autorstwa Mirosława Sołtysa, a autorem projektu jest Tadeusz B. Marcin Denes – prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.