Uprzejmie informujemy, że ze względów technicznych uległ zmianie adres mailowy Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.
Wszelkie informacje, uwagi i zapytania można przesyłać na nowy adres mailowy: sk.wroclaw@op.pl