W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją z Telekomunikacji Polskiej w Warszawie dotyczącą zmiany w emisji kart telefonicznych informujemy, że TP S.A. wyda dwie karty związane z naszą kwietniową wystawą.
Jedna karta o nominale 60 impulsów zostanie wydana w nakładzie kolekcjonerskim (2.000 – 3.000 sztuk), zaś druga karta ogólnodostępna (nakład 50.000 – 100.000 sztuk) o nominale 15 impulsów.
Każdy z Członków naszego Stowarzyszenia może złożyć u szefa swojego Koła Terenowego zamówienie na taką ilość kart, którą uzna za wskazaną dla siebie.
Otrzymaliśmy limit 500 sztuk każdej karty.
Przepraszamy bardzo za zaistniała sytuację, ale powstała ona bez naszego udziału.

Za Zarząd S K
Tadeusz B. Marcin Denes
Prezes Zarządu