Stowarzyszenie Kolekcjonerów złożyło ofertę zakupu 62 monet
„65 Rocznica Oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau” po 75 zł.
Oferta przegrała i po redukcji przyznano nam 0 monet.
Czynimy starania, aby zmienić tę niekorzystną dla nas decyzję.

Z poważaniem
Jerzy Gołębiowski