Aniśmy się nie oglądnęli, a tu już trzeba było wybierać nowe władze Stowarzyszenia. Zakończył się etap działalności w okresie lat 2005 – 2009. Kolejne cztery lata naszego istnienia. Trawestując słynną już frazę z kultowego filmu, wrocławskiego reżysera Sylwestra Chęcińskiego „Nie ma mocnych”, to tymi słowy można by już zakończyć tę relację z IV Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego naszej organizacji, które odbyło się w niedzielę 14 marca br. w Klubie Kultury „Kolejarz” Wrocław – Świebodzki.
Fundamenty demokracji zostały zachowane i w II terminie czasowym wszyscy zebrani mogli spokojnie uczestniczyć w tym jakże ważnym akcie statutowym.

W imieniu ustępującego Zarządu, jego Prezes, kolega Tadeusz B. Marcin Denes przedstawił sprawozdanie z czteroletniej działalności całego gremium. Generalnie, aktyw naszego Stowarzyszenia koncentruje się na organizacji obydwu wystaw, które są nieodłącznym elementem i zarazem podstawowym, aktywności członków Zarządu.
Następnie kolega Wiceprezes i Skarbnik w jednej osobie, Maciej Bronisław Borowski omówił bardzo dokładnie i zaprezentował skrupulatne wyliczenia dotyczące przychodów i wydatków. Te pierwsze pochodzą jedynie z wpłat składek członkowskich.
W ostatnim czasie bardzo istotnie zwiększył się przepływ gotówki przez nasze konto w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich. Operacje te idą już w dziesiątki tysięcy złotych. Cała ta buchalteria pochodzi z jednego źródła. Jest nim działanie Koła Numizmatycznego, którego szefem jest Wiceprezes Zarządu kolega Jerzy Andrzej Gołębiowski. Zbieranie przedpłat na ukazujące się monety sprawia, że coraz większe kwoty trzeba wpłacać na nasze konto, by je za kilka dni przelewać na rachunek NBP. Stąd przez nasz rachunek bankowy, dosłownie i w przenośni przepływają znaczne sumy (nie ryby!).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium, po wcześniejszym przegłosowaniu złożonego wniosku. Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za całą kadencję swojej działalności.

W punkcie zebrania „Wolne wnioski i dyskusja” podnoszono kwestie nowych wydań kart telefonicznych i materiałów filatelistycznych. Przedstawiono też, będące w organizacji, Koło Papafilistów – kolekcjonerów materiałów dotyczących Papieża Jana Pawła II. Koordynatorem tych działań jest koleżanka Elżbieta Alina Gil. W chwili obecnej trwają organizacyjne sprawy, które mają doprowadzić go formalnego powołania tego Koła.

Ustępujący Prezes Zarządu omówił stan przygotowań do XII Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2010. Mottem imprezy jest „Jan Paweł II – Dwa kroki ku świętości.” Zakwalifikowane zostały zbiory tematyczne 25 wystawców, którzy gwarantują najwyższy poziom prezentowanego materiału – Papafilii.

Podjęto kilka uchwał, m.in. o wysokości składki członkowskiej na ten rok, jak również o  podniesieniu wysokości składki w roku 2011 z kwoty 40 zł do 50 zł. Warto nadmienić, że została podjęta uchwała o nadaniu tytułu Członka Honorowego dla pięciu osób za szczególne zasługi da naszej organizacji.
Prezes Zarządu serdecznie podziękował w imieniu własnym i władz Stowarzyszenia koleżance Elżbiecie Alinie Gil za wielkie zaangażowanie w redagowanie i prowadzenie naszej strony internetowej.

W ostatnim punkcie Walnego Zebrania wszyscy obecni otrzymali karty do głosowania, aby dokonać wyboru nowego Zarządu. Po kilku minutach Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki, które jak to onegdaj mówiono, według hasła „głosowano jak potrzeba, wybrali kogo chcieli”. Ponownie, jednogłośnie, wszyscy uczestnicy wybrali członków ustępującego Zarządu, które to gremium wybrało również cały skład Zarządu, dokładnie w składzie z zakończonej kadencji. Wiele zatem wskazuje, że kadencja 2010- 2015 będzie również interesująca pod każdym względem. Szczególnie cieszyć musi fakt, że w roku 2012 Stowarzyszenie obchodzić będzie swoje 15 – lecie istnienia.
Tak więc, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, pięknych nowych walorów i najlepszego zdrowia dla Was i Waszych najbliższych.

marzec 2010 r.

Tadeusz B. Marcin Denes
„stary – nowy” Prezes Zarządu