Członkowie naszego Stowarzyszenia zainteresowani nabyciem walorów filatelistycznych wydanych z okazji tegorocznej wystawy (kartki pocztowe i znaczek personalizowany) proszeni są o zgłaszanie chęci ich nabycia do Pana Jana Smagacza (Muzeum Poczty i Telekomunikacji) tel. 71 34 36 765.
Cena znaczka personalizowanego ustalona została na kwotę 10 zł.