Poniżej prezentujemy pismo otrzymane z Narodowego Banku Polskiego będące odpowiedzią na inicjatywę naszego Stowarzyszenia, której celem jest upamiętnienie tragicznie zmarłego Prezesa Sławomira Skrzypka.