Interesująca propozycja kolekcjonerskiego spotkania


Mamy przyjemność zaproponować członkom Koła Papafilistów uczestnictwo w kolejnym naszym spotkaniu kolekcjonerskim.
Na tegoroczne spotkanie została wybrana malownicza miejscowość Gostyń znajdująca się na trasie Poznań – Rawicz.

Miejsce to swoim urokiem i pięknem przyciąga wielu miłośników architektury i sztuki. Znajduje się tam bowiem jeden z najcenniejszych zabytków architektury barokowej w Polsce jakim jest bazylika Księży Filipinów na Świętej Górze.
Otoczenie klasztoru jest pełne ciszy i spokoju sprzyjającego spacerom i wypoczynkowi, zaś teren klasztorny jest wspaniałym miejscem wytchnienia.

Termin spotkania – pierwszy wrześniowy weekend br. (od późnego popołudnia w dniu 31 sierpnia do popołudniowych godzin w dniu 2 września br.).
Koszt dziennego pobytu – 55 zł (nocleg + całodzienne wyżywienie).

Propozycja ta w głównej mierze skierowana jest do kolekcjonerów skupionych w Kole Papafilistów. Nie mniej jednak inni członkowie naszego Stowarzyszenia pragnący spędzić weekend w naszym towarzystwie będą mile i serdecznie widziani przez nasze grono papafilistów.

Z uwagi na konieczność załatwienia wielu organizacyjnych formalności uprzejmie prosimy o zgłaszanie swojego akcesu uczestnictwa w tym spotkaniu w ciągu najbliższego tygodnia, bezpośrednio do Elżbiety Gil (drogą mailową gilela@op.pl lub telefonicznie 694-814-261).

Szczegółowy harmonogram tego spotkania wszystkim zainteresowanym zostanie przekazany w terminie późniejszym.

Koło Papafilistów
Elżbieta Gil

*****

GOSTYŃ – ŚWIĘTA GÓRA

Święta Góra pod Gostyniem jest położona za zachodnim cyplu Wysoczyzny Kaliskiej, schodzącej w polodowcową pradolinę rzeki Kani. Stąd rozciąga się widok na cały Gostyń i okoliczne wsie.
Od najdawniejszych czasów to wzgórze nazywano Miejscem Świętym. Według zapisków już w 1468 t. Istniała tu pierwsza kapliczka ku czci Matki Bożej. Ciągły wzrost pielgrzymów i liczne cuda spowodowały, że w 1512 r. wybudowano większa świątynię.
W bieżącym więc roku obchodzi się 500-lecie uznania świętości tego miejsca.
Uzdrowiony cudownie w tym miejscu magnat wielkopolski Adam Konarzewski został pierwszym fundatorem obecnej bazyliki pw. Niepokalanego poczęcia NMP oraz św. Filipa Neri. Jest ona wzorowana na weneckiej Bazylice Santa Maria della Salute. Wybudowano ja w latach 1676-1698 wg projektu Baltazara Longheny. Kopułę i klasztor zaprojektował sławny ówcześnie architekt Pompeo Ferrari. Prace budowlane prowadzili mistrzowie z rodu Catenazzi.
Obraz MB Świętogórskiej Róży Duchownej został ukoronowany w prawie papieskim w 1928 roku.
W 1971 r. papież Paweł VI podniósł świątynię do godności Bazyliki Mniejszej. Prezydent RP w 2008 roku zespół klasztorny uznał za pomnik historii-jako jedyny na terenie Rzeczpospolitej czysty import pełnego baroku włoskiego.
Kustoszami Sanktuarium Świętogórskiego są księża Filipini, którzy w 1668 r. założyli tu pierwszą w Polsce Kongregację Oratorium Św. Filipa Neri.
Święta Góra znana jest z domu rekolekcyjnego i różnych form duszpasterskich. Charyzmatem Zgromadzenia jest między innymi ewangelizowanie przez szeroko pojętą kulturę. Odkryte w ostatnich latach w klasztorze dzieła miejscowych kompozytorów takich jak Józef Zeidler czy Maksymilian Koperski dodają temu miejscu jeszcze większą rangę.
W 1978 roku na kilka tygodni przed konklawe przebywał na Świętej Górze kardynał Karol Wojtyła. Między innymi wziął udział w procesji z gostyńskiej fary do Bazyliki Świętogórskiej. Obecnie ulica, która przemierzała ta procesja nosi nazwę Jana Pawła II.

*****

500-LECIE KULTU CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ
NA ŚWIĘTEJ GÓRZE W GOSTYNIU

Początki kultu maryjnego na Świętej Górze pod Gostyniem sięgają XI-XII w. Pierwsze wzmianki na temat znajdującej się w tym miejscu drewnianej kapliczki, która kryła w sobie cudowny wizerunek Matki Bożej pochodzą z 1468 r. W 1698 r. cudowny obraz M.B. przeniesiono do nowego barokowego kościoła powstałego według projektu Baltazara Longheny. Kościół ten w roku 1971 papież Paweł VI wyniósł do godności bazyliki mniejszej. Tym samym stał się on–obok katedry poznańskiej-drugą bazyliką archidiecezji.

25 czerwca 1978 r. uroczystościom z okazji 50-lecia koronacji cudownego obrazu M.B. przewodniczył kard. Karol Wojtyła. Był to jego ostatni pobyt w archidiecezji poznańskiej przed wyborem na Stolicę Piotrową.
Koronacji obrazu M.B. Świętogórskiej dokonał 24 czerwca 1928 r. kard. August Hlond, ówczesny Prymas Polski.

W 1511 r. Maciej III Borek właściciel Gostynia, zwrócił się z prośbą do biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego o powołanie komisji, która zbadałaby prawdziwość łask otrzymanych przez wiernych na Świętej Górze. Biskup wysłuchał prośby i komisję powołał. Komisja wydała opinię pozytywną i nazwała Święta Górę miejscem Świętym.
Rok później, w 1512 r. wydany został dekret zatwierdzający nadprzyrodzony charakter wydarzeń przy świętogórskim wizerunku.

W tym roku posługujący tu księża Filipini obchodzą jubileusz 500-lecia kultu cudownego obrazu M.B. Świętogórskiej.
Z okazji jubileuszu 500-lecia dekretu zatwierdzającego cuda na Świętej Górze, papież Benedykt XVI ofiarował sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej „z wielką miłością w sercu” złotą Różę. To jedno z największych wyróżnień papieskich.
Benedykt XVI w dokumencie z 14 lutego 2012 r., w którym przyznał sanktuarium maryjnemu wyróżnienie, podkreślił znaczenie tego miejsca jako „bastionu wiary katolickiej, której broni kult Bożej Rodzicielki”.

Święta Góra jest trzecim polskim sanktuarium wyróżnionym tym wotum papieskim.

Jan Paweł II wyróżnił w ten sposób tylko pięć sanktuariów na świecie. W Polsce: w Częstochowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, Loreto we Włoszech, Knock w Irlandii i Lourdes we Francji.
Benedykt XVI uhonorował w ten sposób sanktuaria w Mariazell w Austrii, Aparecida w Brazylii, Altotting w Niemczech i sanktuarium na Świętej Górze pod Gostyniem. Główne uroczystości z udziałem abp. Metropolity poznańskiego odbyły się w czerwcu br.

Metropolita poznański abp. Stanisław Gądecki w dekrecie napisał:
„W związku z 500-rocznicą wydania z polecenie księdza Jana Lubrańskiego w 1512 r. dekretu potwierdzającego autentyczność cudów na Świętej Górze, niniejszym w terminie od 25 grudnia 2011 r. do 25 grudnia 2012 r. ogłaszam Rok Jubileuszowy na Świętej Górze w Gostyniu”.
Abp. St. Gądecki udzielił też księżom Filipinom, opiekunom Sanktuarium Świętogórskiego oraz wszystkim nawiedzającym to miejsce, specjalnego błogosławieństwa na czas Roku Jubileuszowego.

Sercem i duszą świętogórskiego sanktuarium jest królująca w głównym ołtarzu M.B. z Dzieciątkiem i kwiatem róży w dłoni. Wierni nazywają ją Świętogórską Różą Duchowną, Królową Wielkopolski.

 

Obraz nieznanego malarza został namalowany na desce. Widnieje na nim data 1540 i inicjał S.B. Jest to raczej data przemalowania obrazu, ponieważ sama postać M.B., układ i kolor Jej szat przypominają znacznie wcześniejszą sztukę bizantyjską.
W 1726 r. komisja złożona z biegłych teologów wydała dekret o treści:
„Sam zaś Obraz pomieniony, tej Matki Boga, uznając za cudowny i słynący Łaskami, dozwala go mianować, ogłaszać w kazaniach, wystawiać go ku publicznemu poszanowaniu, odprawiać przed nim modły i Msze św., składać pobożne ofiary i hołdy czci należące się Matce Boga”.

*****

Dla upamiętnienia tegorocznego naszego kolekcjonerskiego spotkania w Gostyniu została wyemitowana okolicznościowa kartka beznominałowa. Autorem projektu jest Prezes SK Tadeusz B. Marcin Denes. Nakład tej kartki wynosi 100 sztuk.

Na tegoroczne nasze spotkanie, z inicjatywy Grzegorza Kaniewskiego, przygotowana została również okolicznościowa pieczątka.

*****

Spotkanie kolekcjonerów papaliów

 

***

W niedzielę 17 października br. odbyło się pierwsze kolekcjonerskie spotkanie członków Koła Papafilistów. Termin tego spotkania nie był przypadkowy. Właśnie minęło 32 lata od chwili, kiedy nasz rodak został wybrany następcą Świętego Piotra. Dla pasjonatów, którzy kolekcjonują walory związane z tą znamienitą postacią, to szczególnie ważny moment.

Szkoda, że z zaproszenia do udziału w niedzielnym spotkaniu skorzystało tylko kilku kolekcjonerów, bo spotkanie było okazją do wymiany informacji o bieżących wydarzeniach kolekcjonerskich. Można było odebrać wcześniej zamówione walory, uregulować płatności, wymienić się różnorodnymi walorami oraz wysłuchać wielu nowych i ciekawych informacji, a co najważniejsze spotkać się z ludźmi „pozytywnie zakręconymi”.

W trakcie tego spotkania mieliśmy okazję poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny medalierstwa. Dzięki obecności znanego kolekcjonera Wiesława Wosika, którego pasją są medale papieskie, wysłuchaliśmy interesujących opowieści o sztuce medalierskiej. Uczestnicy spotkania, mniej wtajemniczeni w sztukę medalierską, mieli okazję dowiedzieć się o technikach wykonywania medali i nowych trendach w tej dziedzinie, wysłuchać informacji o papieskich medalach wydawanych przez Skarbnicę Narodową oraz emisji medali okolicznościowych z cyklu „Szlak Papieski”. Wiele egzemplarzy okolicznościowych medali można było również obejrzeć, bowiem przez wiele lat pan Wiesław zgromadził bogatą kolekcję medali, które obrazują pontyfikat Jana Pawła II. W swoich zbiorach posiada on medale z wielu krajów wykonane przez znanych i uznanych artystów, do których należy m.in. nasz rodak Bronisław Chromy.

W trakcie spotkania zostaliśmy zachęceni do odwiedzenia wystawy „Malowane listy” – Pawła Jakubowicza, której wernisaż odbył się 18 października br. w MPiT we Wrocławiu.
Zostaliśmy także zaproszeni do odwiedzenia Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej – „Głogów 2010” w Zamku Książąt Piastowskich w terminie od 11do 13 listopada 2010 roku.

Podjęta została również inicjatywa o zorganizowaniu kolejnego spotkania Koła Papafilistów w drugiej połowie stycznia przyszłego roku podczas którego możliwa będzie wymiana, kupno i sprzedaż walorów papieskich. Prosimy wszystkich zainteresowanych o uwagi , komentarze i ewentualne propozycje dotyczące organizacji kolejnych spotkań.

Dzięki jednej z uczestniczek, która uwieczniła miłą i radosną atmosferę, w jakiej upłynęło to spotkanie zapraszamy do obejrzenia poniższych fotografii.


**********Wszystkich papafilistów, i nie tylko, zapraszamy na

„V  OGÓLNOPOLSKĄ  GIEŁDĘ  PAPALIÓW”.

Giełda jest imprezą plenerową i odbędzie się w dniu 1.VIII.2010 r. (niedziela)

LUBLINIE – Rynek Starego Miasta wokół Trybunału Koronnego.
Godziny trwania Giełdy – 9:00 do 13:00.
W przypadku niesprzyjającej aury organizatorzy zapraszają do holu Trybunału.


Papieskie rarytasy na Starym Mieście

Pocztówki, monety, książki, karty telefoniczne z podobizną Jana Pawła II, a także wiele innych pamiątek pontyfikatu papieża można było kupić na Ogólnopolskiej giełdzie papaliów na Starym Mieście w Lublinie.

Zainteresowani papafiliści mogą obejrzeć zdjęcia z giełdy na poniższej stronie:
http://www.kurierlubelski.pl/region/lublin/289087,lublin-papieskie-rarytasy-na-starym-miescie-zdjecia,g,1,id,t,z,no.html#material_1