Pragniemy poinformować, że oczekiwana przez wielu pasjonatów telefoniczna karta wystawowa – Wrocław 2011 będzie dystrybuowana od najbliższej niedzieli (10.04.br.).
W tym dniu będzie można w Klubie Kulltury „Kolejarz” odebrać zamówione wcześniej telefoniczne karty papieskie.
Zainteresowani nabyciem beznominałowych kartek upamiętniających beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II będą mogli to uczynić za pośrednictwem przewodniczących Kół Terenowych. Kartki dostępne będą w cenie 1 zł, a dochód przeznaczony będzie na cele statutowe naszej organizacji.
Poniżej prezentujemy okolicznościowy stempel, który będzie stosowany w UPT 32 Wrocław – Rynek w dniu 1 maja br.

Osoby spoza Wrocławia zainteresowane ostemplowaniem swoich walorów filatelistycznym tym okolicznościowym datownikiem mogą przesyłać swoje walory na adres:

Pani Naczelnik
Urząd Pocztowy Wrocław 32
50-065 Wrocław
Rynek 28

z adnotacją na kopercie – walory filatelistyczne do ostemplowania – Beatyfikacja Jana Pawła II.

Stemple będą wykonywane poprzez profesjonalnie przeszkolone osoby.
Należy pamiętać o kopercie zwrotnej i opłacie pocztowej.