Zarząd SK informuje, że od dnia 10 do 17 kwietnia br. przewodniczący Kół Terenowych przyjmować będą zamówienia i przedpłaty na karty telefoniczne „Pociąg do nieba”.
Karty zostały wydane przez Telekomunikację Polską S.A. z okazji tegorocznej wystawy – WROCŁAW 2011.
Jedna z kart telefonicznych o nominale 60 jednostek wydana została w prawdziwie kolekcjonerskim nakładzie – 1.000 sztuk, a jej cena wynosi 24 zł. Druga karta, w nakładzie 35.500 sztuk posiada nominał 15 jednostek, a jej cena to 9 zł. Cena kompletu kart wynosi 33 zł.
Ten atrakcyjny walor kolekcjonerski członkowie naszego Stowarzyszenia mogą nabywać w dowolnych ilościach, bowiem tym razem wyjątkowo nie został wprowadzony limit ilościowy nabywanych kart telefonicznych.
Członkowie dokonujący indywidualnych wpłat bezpośrednio na konto bankowe naszej organizacji proszenie są o precyzyjny opis czego dotyczy dana wpłata.

Za Zarząd
Tadeusz B. Marcin Denes – Prezes Zarządu