W związku z zakończoną tegoroczną wystawą kolekcjonerską do dyspozycji Komitetu Organizacyjnego pozostały banknoty kolekcjonerskie „13 Wrocławiów” wydane z okazji tej ekspozycji.
Każdy członek naszej organizacji ma jeszcze możliwość nabycia tego waloru w pierwotnej cenie tj. 13 zł.
Quasi – banknoty będą przekazane Przewodniczącym Kół Terenowych w ilości odpowiadającej liczebności członków danego Koła.

Wspomniana dystrybucja prowadzona będzie do 15 czerwca br.

Za Zarząd SK

Tadeusz B. Marcin Denes
Prezes Zarządu

we Wrocławiu 24 maja 2011 r.