W związku z rozpoczęciem przygotowań do XIV Wrocławskiej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2012, która odbędzie się również w maju, Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu zwraca się do wszystkich członków, którzy zainteresowani są udziałem w przyszłorocznej wystawie o spokojne przygotowanie swoich zbiorów do prezentacji.

Szczególnie proszę położyć nacisk w miarę posiadanych możliwości, na atrakcyjne tematycznie i graficznie opracowanie eksponatu tj. czytelne opisy walorów, estetykę poszczególnego ekranu wystawowego etc. etc.

Komitet Organizacyjny chciałby umożliwić szerokiej rzeszy naszych członków publiczne zaprezentowanie takich materiałów kolekcjonerskich, które są w sferze Państwa zainteresowań, a z uwagi na kilkuletnią praktykę wystaw tematycznych, nie mogły wziąć udziału w tychże.

Drogie Koleżanki i Koledzy, rok 2012 to rok dla naszej organizacji mający duże emocjonalne znaczenie. Właśnie w tym – 2012 roku – obchodzić będziemy 15 – lecie istnienia w polskim ruchu kolekcjonerskim.
W ogólnej opinii jesteśmy najbardziej prężną i wiarygodną organizacją zrzeszającą ludzi zafascynowanych pozazawodową pasją.
To dzięki Państwa zaangażowaniu i współpracy z nami na szeroko pojętej płaszczyźnie kolekcjonerskiej, możemy tę pozycję utrzymać na takim poziomie i stawiać sobie coraz wyższe cele.

Sukcesywnie będziemy zamieszczać różne informacje na temat postępujących prac i zamierzeń pod kątem naszego jubileuszu. A proszę mi wierzyć, że starać się będziemy by były one dla wszystkich naszych członków wszelako interesujące.
Proszę zatem o rozważne potraktowanie naszej prośby w odniesieniu do uczestnictwa w przyszłorocznej wystawie. Z uwagi na techniczne możliwości (rodzaj ekranów wystawowych) jakie posiadamy, do wystawy kwalifikowane będą zbiory, które będziemy mogli umieścić.

Na nadchodzący czas wakacji i urlopów życzymy Państwu pięknych wrażeń i satysfakcjonującego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do najbliższych.

Za Zarząd SK

Tadeusz B. Marcin Denes
Prezes Zarządu

We Wrocławiu 16 maja 2011 r.