Komitet Organizacyjny XIV Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej Wrocław – 2012 uprzejmie przypomina wszystkim PT Członkom o zgłaszaniu do właściwych przewodniczących Kół Terenowych swojego uczestnictwa w przyszłorocznej wystawie.
Prosimy o wstępne potwierdzenie chęci udziału i podanie ilości ekranów dla prezentacji swojego zbioru.
Przekazanie tych informacji pozwoli Komisarzowi Wystawy na podjęcie opinii odnośnie ilości i rodzajów proponowanych ekspozycji.
Zwracamy szczególną uwagę wszystkim potencjalnym wystawcom na bardzo estetyczne i ciekawe opracowanie swoich prezentacji.
Nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia do zgłaszania zbioru na maksymalnej ilości ekranów wystawowych, czyli pięciu. Wystarczy interesująco i ciekawie opracować własny eksponat na trzy ekrany, według starej zasady – nie ilość się liczy, tylko jakość.
Naszym zamiarem jest, by w roku naszego jubileuszu, udział w wystawie mogła wziąć największa z możliwych ilość członków Stowarzyszenia, wszak to jest nasza wspólna rocznica piętnastu lat działalności na rzecz środowiska.
Nieprzekraczalny termin zgłaszania udziału w przyszłorocznej edycji wystawy to 31 października 2011.
Po tym terminie Komisarz Wystawy przekaże wszystkim zainteresowanym, uprzednio zapoznając się z ich wstępną deklaracją o uczestnictwie, Kartę Zgłoszenia.

Życzymy wiele satysfakcji z prac nad opracowaniem swoich walorów do prezentacji na majowej imprezie.

Za Komitet Organizacyjny
Maciej Bronisław Borowski
Wiceprzewodniczący

4 października 2011 r. we Wrocławiu