Podajemy do wiadomości wszystkim PT Członkom naszej organizacji, że począwszy od dnia 9 października 2011 roku przewodniczący Kół będą przyjmować wpłaty na składkę
członkowską na rok 2012.
Wysokość składki pozostaje na tym samym poziomie co w minionym okresie i wynosi 50 zł.
Ostateczny termin przyjmowania wpłaty upływa z dniem 13 listopada 2011 r.

Każdy z członków będzie mógł równocześnie z dokonaniem wpłaty członkowskiej nabyć specjalną odznakę Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu, która została wykonana na 15 – lecie naszej organizacji. Koszt odznaki 5 zł.


Po opłaceniu składki każdy członek otrzyma trzy karty z serii „Chopin” o nominale 15, 30 i 60 impulsów, które dzięki życzliwości Telekomunikacji Polskiej S.A. otrzymał Zarząd z okazji naszego przyszłorocznego jubileuszu.
Przypominamy, że centralnym punktem uroczystości jubileuszu piętnastolecia będzie otwarcie wystawy w dniu 17 maja 2012 w Domu Kultury Kolejarz Wrocław – Świebodzki.

Za Zarząd
Tadeusz B. Marcin Denes
Prezes Zarządu

we Wrocławiu 6 października 2011 r.