Zarząd SK zwraca się z prośbą do szefów Kół Terenowych o rozpoczęcie z dniem 9.01.2012 roku przyjmowania przedpłat na banknot kolekcjonerski, który będzie wydany z okazji 15. lecia powstania naszej organizacji.
Cena jednego waloru wynosi wartość nominalną – 15 zł.
Każdy członek SK może opłacić dowolną ilość banknotów.
Czynimy starania, aby ostateczna wielkość nakładu wynosiła 500 sztuk i żeby nasz banknot był możliwie atrakcyjny graficznie ze wszystkich dotychczas wydanych.
Na bieżąco będziemy informować o naszych ustaleniach z producentem.
Termin przyjmowania przedpłat upływa z dniem 19 lutego 2012 roku.

Z noworocznymi życzeniami

Maciej Bronisław Borowski
Wiceprezes – Skarbnik