Zarząd SK we Wrocławiu zwraca się z prośbą do szefów Kół Terenowych o rozpoczęcie z dniem 19 lutego bieżącego roku przyjmowania wpłat na dwie karty telefoniczne, które zostaną wydane na przełomie marzec/ kwiecień br.
Należność za karty proszę przyjmować wyłącznie do dnia 11 marca br.

Karta wystawowa – nakład 135 sztuk; grafika akwarela autorstwa Mirosława Sołtysa – Hala Ludowa (Hala Stulecia) – cena 65 zł.

Karta o tematyce papieskiej – I rocznica beatyfikacji Jana Pawła II Wielkiego – nakład 135 sztuk – reprodukcja fotografii – cena 65 zł.

Awersy i rewersy obu kart, a także kart, które ma wydać TP S.A. z okazji naszej tegorocznej wystawy, wkrótce zostaną przedstawione na naszej stronie.

Uprzejmie przypominamy, że członkowie nie posiadający 6 – miesięcznego stażu członkowskiego w naszej organizacji mają możliwość nabywania wydawanych przez SK kart telefonicznych tylko w przypadku zaistniałej możliwości np. rezygnacji jednego członka z jej nabycia.
Prosimy o informowanie nowo wstępujących o takiej ewentualności.

Za Zarząd SK
Maciej Bronisław Borowski
Wiceprezes – Skarbnik