Zarząd SK informuje, że od dnia 18 lipca br. rozpoczynamy przyjmowanie wpłat w kwocie 65 zł na kartę telefoniczną – wystawa Brzeg 2012.
Karta wyemitowana będzie przez TP S.A. we wrześniu br. w nakładzie 100 sztuk.
Niezmiennie sugerujemy o dokonywanie wpłat przewodniczącym Kół Terenowych.
Termin wpłat na tę kartę upływa z dniem 26 sierpnia br.

Za Zarząd SK
Maciej Bronisław Borowski
Wiceprezes – Skarbnik