Zarząd SK we Wrocławiu podaje do wiadomości wszystkim swoim członkom, że począwszy od dnia 16 września 2012 r. przewodniczący Kół Terenowych rozpoczną przyjmowanie składki członkowskiej na rok 2013.
Wysokość składki pozostaje niezmieniona i wynosi 50 zł za cały rok kalendarzowy.

W celu ustalenia wielkości nakładu karty telefonicznej, którą zamierzamy wydać z okazji Jubileuszowej XV Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej-Wrocław 2013 potrzebna jest pełna informacja od każdego członka SK, czy jest zainteresowany nabyciem takiego waloru.
Prosimy wszystkich szefów Kół Terenowych o uzyskanie od swoich członków takiej wiadomości.

Termin wpłacania składki członkowskiej za rok 2013 z dniem 21 października br. (nieprzekraczalnie).

Dziękujmy za życzliwe zrozumienie dla tej kwestii.

Za Zarząd SK we Wrocławiu
Maciej Bronisław Borowski
Wiceprezes, Skarbnik