Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu podaje do wiadomości wszystkim P.T. Członkom, że na dzień 10 marca 2013 roku zostaje zwołane Walne Zebranie Sprawozdawcze naszej organizacji.
Zebranie odbędzie się w Domu Kultury Kolejarz Wrocław Świebodzki.

I termin – godz. 8:00
II termin – godz. 8:15

Uprzejmie prosimy wszystkich Członków żywotnie zainteresowanych naszą działalnością o przybycie w terminie jw. na Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Za Zarząd
Artur Marsy – Wiceprezes Zarządu