Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje, że począwszy od dnia 2 lutego przez okres trzech tygodni przyjmowane będą wpłaty za dziewięcio znaczkowy arkusik (tzw. SZOP), który będzie wydany z okazji kanonizacji Jana Pawła II Wielkiego.

Koszt arkusika wynosi 36 złotych.

Członkowie naszej organizacji, którzy zadeklarowali chęć jego nabycia, proszeni są o dokonywanie odpowiednich wpłat przewodniczącym swoich Kół Terenowych.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat upływa z dniem 23 lutego 2014 roku.

Za Zarząd
Tadeusz B. Marcin Denes – Prezes Zarządu