Zarząd SKwW informuje wszystkich P.T. Członków, że w dniu 16 marca br. odbędzie się

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

zgodnie z art. 16 pkt 1 i art. 17 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.
I termin – godz. 10:00
II termin – godz. 10:15

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w Domu Kultury „Kolejarz”– Dworzec Świebodzki we Wrocławiu (lewe skrzydło gmachu).

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich P.T. Członków do uczestnictwa w tym zebraniu.

Za Zarząd
Tadeusz B. Marcin Denes
Prezes Zarządu SKwW