Zarząd SKwW uprzejmie informuje wszystkich swoich Członków, że począwszy od dnia 2 marca do 23 marca br. szefowie Kół Terenowych będą przyjmowali przedpłaty na tegoroczne edycje kart telefonicznych.

Projekty kart telefonicznych prezentujemy poniżej.

Pierwsza karta – to karta wystawowa tegorocznej XVI Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2014, która zostanie wydana w nakładzie limitowanym 150 sztuk.

Autorem tego projektu jest Tadeusz B. Marcin Denes, zaś twórcą akwareli – artysta plastyk Mirosław Sołtys.

.

Druga karta – związana z tegoroczną kanonizacją Jana Pawła II została również zaprojektowana przez Tadeusza B. Marcina Denesa. Do tego projektu została wykorzystana fotografia Arturo Mari z oryginalnym autografem Jana Pawła II.

Nakład tej karty będzie wynosił 150 sztuk.

Cena każdej z kart utrzymana jest na dotychczasowym poziomie, czyli 65 zł za 1 egzemplarz.

Prosimy o dotrzymanie ustalonych terminów płatności.

Za Zarząd

Maciej Borowski – Wiceprezes Zarządu i Skarbnik