Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje, że Giełdy w miesiącu lutym br.
odbędą się w miejscu dotychczasowej lokalizacji – Klub Kultury Kolejarz Dworzec Świebodzki.

Godziny spotkań pozostają niezmienione.

Za Zarząd SKwW
Wiceprezes – Jerzy Gołębiowski