W niedzielę 15 marca 2015 roku w Klubie Kultury Kolejarz, który jeszcze mieści się w gmachu Dworca Kolejowego Wrocław – Świebodzki (niebawem zmiana lokalizacji na ulicę Trwałą we Wrocławiu, okolice ulicy Komandorskiej i Wielkiej), odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.

Sala prawie pękała w szwach, a ponieważ była bezszwowa to wszyscy, którzy przybyli spokojnie się zmieścili. Punktualnie w drugim terminie rozpoczęto obrady, które otworzył prezes Zarządu Tadeusz B. Marcin Denes, witając wszystkich zebranych.
Prowadzenie całego zebrania przejął sekretarz Zarządu Sławomir Wawrzyńczuk bardzo sprawnie realizując poszczególne punkty ustalonego planu.

Sprawozdanie z minionego roku działalności władz organizacji ustnie złożył kolega prezes. Przedstawił najważniejsze zagadnienia, którymi w okresie od stycznia 2014 do stycznia 2015 zajmował się Zarząd. Od wielu lat niezmiennie są to wszelkie przygotowania i realizacja ekspozycji kolekcjonerskich, które odbywają się we Wrocławiu i Brzegu. Z przedstawionych relacji wyłania się obraz dużego zaangażowania i wkładu włożonego przez wszystkich członków Zarządu w sfinalizowanie obu wystaw.

W swojej mowie kolega prezes podziękował bardzo serdecznie przewodniczącym wszystkich Kół Terenowych, które funkcjonują w ramach naszej organizacji już prawie dwadzieścia lat. A są to Koła Papafilistów, Numizmatyczne, Internetowe, Koła w Brzegu, Legnicy, Zgorzelcu i najbardziej liczebne we Wrocławiu.

Naczelny buchalter Stowarzyszenia kolega wiceprezes Zarządu i skarbnik, Maciej Borowski, przedstawił całościowe rozliczenie finansowe minionego roku. Z uwagi na permanentny brak dopływu środków finansowych, trzeba będzie poprosić, co zasobniejszych naszych kolekcjonerów, o dobrowolne wsparcie na zasadzie darowizny konta Stowarzyszenia. Numer konta vide strona w internecie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Myrdzio przedstawił ostateczne wnioski swojego gremium, arcyważnego w każdej organizacji.

Ukonstytuowana Komisja Uchwał i Wniosków w składzie Elżbieta Alina Gil – przewodnicząca i członkowie w osobach Mirosław Misiak i Tadeusz Kasprzycki, zaprezentowała wynik swoich prac, czyli uchwały. Wśród tych dokumentów był ten najważniejszy – uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu. Prawie las rąk uniesionych w górze zdecydował, że takie absolutorium uzyskano.

Rozpoczęto kolejny punkt Zebrani pt. – Dyskusja.
Kolega wiceprezes Zarządu Artur Marsy przedstawił zarys techniczno – wystawienniczy, który będzie realizowany podczas XVII Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2015. Jej otwarcie zaplanowano na 14 maja w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. To powinno być duże wydarzenie w kategorii kolekcjonerskiej z uwagi na gościnny udział filatelistów zrzeszonych w Ogólnopolskim Klubie Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego.

Poruszona została także przez kolegę wiceprezesa Artura Marsy możliwość współpracy z Wrocławskim Okręgiem Polskiego Związku Filatelistów. To kwestia do dokładnego przeanalizowania oczekiwań kolegów filatelistów w tej materii. Nade wszystko nasza organizacja musi być suwerenna i absolutnie w swojej autonomii niezależna.

Na zakończenie punktu po tytułem dyskusja, prezes Zarządu Tadeusz B. Marcin Denes przybliżył starania dotyczące organizacji wystawy w roku 2016, kiedy to Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury. Pierwsze kroki zostały podjęte i sukcesywnie trzeba będzie się powoli wspinać po drabince oczekiwań i możliwości z napisem – maj 2016.

Wszystkim uczestniczącym w odbytym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w imieniu Zarządu bardzo pięknie dziękuję za przybycie i obdarowanie nas swoim zaufaniem na kolejne dwanaście miesięcy.

Proszę przyjąć serdeczny i prawie wielkanocny uścisk wdzięczności.

Za Zarząd SKwW
Tadeusz B. Marcin Denes – założyciel i prezes Zarządu