Uprzejmie informujemy wszystkich naszych P.T. Członków, że w dniu 15 marca 2015 roku
odbędzie się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.
Zebranie odbędzie się w „Domu Kultury Kolejarz” Wrocław-Świebodzki.

I termin – godz. 8:00
II termin – godz. 8:30

Serdecznie zapraszamy.

Za Zarząd
Jerzy Andrzej Gołębiowski – wiceprezes Zarządu.