Komunikat Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu 

Zarząd uprzejmie przypomina o obowiązujących zasadach odpłatnej dystrybucji walorów kolekcjonerskich:
W przypadku gdy ilość otrzymanych walorów nie zaspakaja potrzeb wszystkich członków w przydziale walorów bierzemy pod uwagę następujące kryteria:
– aktywność w działalności Koła i całego Stowarzyszenia

– staż członkowski

– terminowość opłacania składki członkowskiej.

Podkreślamy niezmiennie, że ilość otrzymywanych walorów nie zależy od Stowarzyszenia a od ich emitentów (Poczta Polska, Orange, NBP) i reguł przez nich ustalonych.

we Wrocławiu 02.10. 2016 r.

Za Zarząd

Wiceprezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu

Jerzy Gołębiowski