Zarząd SKwW uprzejmie informuje, że od dnia 27 listopada br. rozpocznie się przyjmowanie przedpłat na wystawowe karty telefoniczne typu „telezdrapka”.

Ostateczny termin przyjmowania przedpłat na obie karty upływa z dniem 31 stycznia 2017 roku. Jednostkowa cena karty wynosi 20 zł.

Chcąc się zabezpieczyć przed ewentualną zmianą ceny na wystawową kartę brzeską umowa musiała być zawarta na obie karty.

Pierwsza wystawowa karta wrocławska zostanie wyedytowana w limitowanym nakładzie 100 sztuk, a jej emisja przewidziana jest w miesiącu marcu 2017 roku.

Dla przypomnienia zatwierdzony projekt karty:

denes2017_karta_tel_zdrapka01k

Emisja wystawowej karty brzeskiej planowana jest w sierpniu 2017 roku. Nakład tej karty będzie wynosił również 100 sztuk.

Projekt graficzny tego waloru zostanie zaprezentowany w terminie późniejszym.

Członkowie zainteresowani posiadaniem w swoich zbiorach powyższych walorów składają zamówienia i dokonują stosownych przedpłat bezpośrednio u szefów swoich Kół.

Za Zarząd

Tadeusz B. Marcin Denes – prezes Zarządu