W związku z wyborem kolegi Jerzego Gołębiowskiego (szefa Koła Numizmatycznego) na Prezesa Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu, pragnąc zapewnić przejrzystość finansów naszej organizacji prosimy, aby wszelkie płatności za walory numizmatyczne wyemitowane po dniu 5 listopada br. były dokonywane bezpośrednio na konto Stowarzyszenia.

Dla przypomnienia numer konta bankowego Stowarzyszenia:

BS Oborniki Śląskie – Nr 91 9583 0009 0000 1209 2000 0001