Zarząd SK informuje wszystkich P.T. Członków, że w dniu 17 lutego br. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze zgodnie z art. 18 pkt 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.

I termin – godz. 10:30

II termin – godz. 11:00

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018 odbędzie się w miejscu niedzielnych spotkań kolekcjonerskich – Wrocław, pl. Dominikański 6, sala 210.

 Bardzo serdecznie wszystkich P.T. Członków zapraszamy do uczestnictwa w corocznym spotkaniu.

Za Zarząd

Jerzy Gołębiowski – Prezes Zarządu SKwW