Z okazji jubileuszowego XX Dnia Papieskiego, w dniu 11 października 2020 roku, w Sali Spotkań Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu, został zorganizowany pokaz filatelistyczny pt. „Święty Jan Paweł II pielgrzym wszech czasów. Wspomnienie pierwszej wizyty w ojczystym kraju”. Ze względu na to, iż w tym roku przypada 100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II, a Sejm ustanowił obecny rok Rokiem Świętego Jana Pawła II, więc tematyka pokazu nawiązała do wspomnień związanych z Jego pierwszą pielgrzymką do ojczystego kraju.

            Autorem pokazu jest kolega Mieczysław Kula – przewodniczący Koła Terenowego w Zgorzelcu i znany papafilista.

Na trzech ekranach, w sposób kronikarski przedstawił przebieg tej wizyty, zwracając uwagę na najistotniejsze jej punkty i słowa wypowiedziane do wiernych. Jak mówi autor pokazu, Mieczysław Kula, zbiór jest dydaktycznym przesłaniem a nie tylko prezentacją poszczególnych walorów.

            Pokaz mógł się odbyć dzięki przychylności proboszcza ks. Macieja Wesołowskiego, który osobiście zaangażował się w jego przygotowanie i zorganizowanie. Warto przy tej okazji wspomnieć, że w tym roku przypada 90. rocznica konsekracji Kościoła przez Księdza Kardynała Adolfa Bertrama z Wrocławia, który oddał go pod szczególną opiekę św. Bonifacego.

IMG_20201011_102518

IMG_20201013_095639

kościół.01