„Można odejść na zawsze by stale być blisko”

images

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 stycznia 2021 roku

zmarł nasz Kolega i Przyjaciel, członek Koła Internetowego naszego Stowarzyszenia

KRYSTIAN ŻURAWSKI

Na zawsze będzie obecny w tym, co po sobie pozostawił. 

Będzie Go nam bardzo brakowało.

Niech odpoczywa w pokoju!

240_F_258272328_KNtJPDsYIlThbMnab3nGml8cosp2FzrQ

 

0001