silver-anniversary-cards-invitations-l-enSK LOGOsilver-anniversary-cards-invitations-l-en

 

Nawet dzisiaj trudno sobie uzmysłowić, że nasza organizacja ma już swój jubileusz dwudziestopięciolecia powstania. Gdy 27 marca 1997 roku otrzymaliśmy sądowy dokument o zarejestrowaniu Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu, to była poniekąd historyczna decyzja.

Powstała jedyna w Polsce oficjalna grupa pasjonatów kart telefonicznych. Wszak ten nowy gatunek zbieractwa zyskał sobie status, który zdominował prawie cały świat. Tak narodziła się fonotelistyka, a my rozpoczęliśmy piękną przygodę popularyzacji tego hobby w całym kraju. Niczym przysłowiowe grzyby po deszczu zaczęły powstawać nasze Koła Terenowe na obszarze Polski.

Już w 1997 roku zaczęliśmy organizować najbardziej rozpoznawalną giełdę kolekcjonerską w Sali Cesarskiej na pierwszym piętrze Dworca Głównego. To tam prawie anielskie skrzydła nad nami organizatorami rozpostarła Pani Barbara Pawlak, która była dyrektorem ówczesnego Klubu Kultury Kolejarz, gospodarza przepięknej auli.

Bardzo szybko w szeregach naszego Stowarzyszenia skupiliśmy prawie 900 kolekcjonerów kart telefonicznych. To był piękny czas! Równo z rozwojem działalności narodziła się koncepcja organizowania wystaw fonotelistycznych, które będą prezentacją zbiorów i kolekcji naszych członków. Nawiązaliśmy bardzo interesującą dla naszego środowiska współpracę  z narodowym emitentem kart telefonicznych – Telekomunikacją Polską, Regionem we Wrocławiu. Wielka życzliwość i zrozumienie wielu osób z tej firmy, że wymienię Pana Ryszarda Małolepszego, Panie Joannę Grabosz i Agnieszkę Wypart z Wrocławia, Panią Agnieszkę Mańk z Warszawy, sprawiły, że nasi członkowie w swoich zbiorach mogli umieszczać tak zwane karty niskonakładowe. Tak rozwijała się i kształtowała fonotelistyczna radość.

W dniach 14-16 maja 1999 roku zorganizowaliśmy I Wrocławską Krajową Wystawę Kart Telefonicznych. To było wydarzenie na mapie kulturalnej naszego miasta. Setki ludzi zwiedzających, media lokalne z telewizją na czele. A ile zadowolenia i najprawdziwszej satysfakcji na twarzach wystawców.

Wrocław I wystawa

 

Dzisiaj obchodzimy nasz jubileusz, dwudziestopięciolecie obecności na ogólnokrajowej niwie kolekcjonerskiej. Przez minione dekady corocznie organizowaliśmy ekspozycje, które prezentowały różne rodzaje i gatunki kolekcjonerskich pasji, głównie naszych członków, acz nie tylko.

W pięknych salach Dworca Głównego, Dworca Świebodzkiego, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, ostatnimi zaś laty dzięki niezwykłej współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego możemy eksponować zbiory z różnych dziedzin zbieractwa, takich jak numizmatyka, fonotelistyka, filatelistyka, filokartystyka, Vroclaviana i inne historyczne varia.

Przez minione ćwierćwiecze w naszych wystawach wzięli udział najbardziej cenieni i liczący się kolekcjonerzy z kraju i zagranicy. Łącznie ilość wystawców w okresie 1999-2021 oscyluje wokół pięciuset uczestników. Samych zwiedzających śmiało możemy oceniać na kilkanaście tysięcy.

Do dnia dzisiejszego z naszego stanu Kół Terenowych wiele osób się wykruszyło. To efekt rozwoju najnowszych technologii teleinformatycznych. Lakonicznie rzecz ujmując, po prostu z rynku zniknęły karty telefoniczne. Mimo tego w dalszym ciągu świetnie funkcjonują nasze terenowe grupy kolekcjonerów. W Brzegu równolegle organizowane są Krajowe Wystawy Kolekcjonerskie, gdzie wzorcowo przez lata swój talent organizacyjny wykazywał pan Tadeusz Sadowiński. Teraz Kołu Terenowemu w Brzegu przewodzi Pan Zdzisław Bagiński, ceniony bardzo działacz Ziemi Brzeskiej. Prężnie funkcjonuje Koło Terenowe w Legnicy z niestrudzonym szefem od początku naszego powstania Panem Jerzym Kazakiem, który niedawno scedował prowadzenie Koła Panu Zygmuntowi Machowskiemu.

Prezentując nasze koła Terenowe koniecznie należy wspomnieć o Zgorzelcu, gdzie piękną pracę wystawienniczą wykonuje Pan Mieczysław Kula – szef tego Koła od zarania.

Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu posiada jeszcze bardzo aktywne grupy działaczy i kolekcjonerów, kierujących zespołami wystawców tematycznych. Kołem Papafilistów od początku powstania organizacji kieruje Pani Elzbieta Alina Gil. Szefowa Koła to kolekcjonerka mająca ogromny udział i wkład w ekspozycje o tematyce papieskiej ciszące się wysoką frekwencją zwiedzających.

Drugim, niejako sztandarowym, jest Koło Numizmatyczne, które od lat zrzesza największą ilość kolekcjonerów monet i medali. Tutaj pierwszoplanową postacią jest przewodniczący Pan Jerzy Andrzej Gołębiowski, który ma pieczę na Kołem od samego początku jego powstania. Numizmatycy z tego członu naszej organizacji corocznie przygotowują swoje ekspozycje w ciekawy i oryginalny sposób.

W Stowarzyszeniu od czasu formalnej rejestracji funkcjonuje Koło Miejskie, które ma pod swoją pieczą kolekcjonerów różnych rodzajów zbieractwa. Guru tej licznej grupy jest Pan Sławomir Wawrzyńczuk, Różnorodność materiałów, które eksponują członkowie tego Koła są przez zwiedzających nasze wystawy zawsze szeroko komentowane. I co najważniejsze … zawsze in plus.

W naszej strukturze działa także Koło Internetowe, które jest dostosowane do XXI wieku. Kołem tym i jego działaniem przez prawie dwadzieścia trzy lata kierował Pan Artur Marsy – członek założyciel naszej organizacji. W chwili obecnej przewodniczącym tego Koła jest Pan Jan Janus.

Patrząc na dwie i pół dekady naszej działalności zdecydowanie należy podkreślić, że praca i zaangażowanie aktywu organizacji spotkało się z uznaniem władz państwowych i lokalnych. Nasi członkowie otrzymali od Prezydenta RP odznaczenia państwowe wysokiej rangi. Władze Województwa Dolnośląskiego przyznały kilku działaczom, w uznaniu zasług dla naszego województwa, srebrne i złote Honorowe Odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Żadna organizacja nie miałaby szans na swój rozwój i realizację statutowego działania bez wsparcia i pomocy ze strony różnych instytucji i firm. My mieliśmy ogrom szczęścia, że wokół nas skupiliśmy osoby, które popierały nasze plany. To dzięki tej  bezinteresownej pomocy, nasze wystawy były świętem dla krajowego kolekcjonerstwa. W tym miejscu pragnę najpiękniej podziękować za tę współpracę i wspieranie naszych inicjatyw: Orange Polska, Poczta Polska, Narodowy Bank Polski, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta Wrocławia, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Panorama Racławicka.

images (3)

Osobne podziękowania pragnę w tym jubileuszowym tonie przekazać Paniom Agnieszce Kłodzie-Dębskiej i Joannie Rupnickiej z Poczty Polskiej, jak również Panu Mirosławowi Sołtysowi za przepiękne serie akwarelek na nasze karty telefoniczne, a także Panu Bartłomiejowi Kowalowi za świetne wydania kart telefonicznych, które są kontynuacją pasji pierwszych fonotelistów. Za niezwykłe, z urokiem i swadą prowadzenie naszych wystaw najpiękniej dziękuję Panu Bronisławowi Janowi Zatheyowi.
images (5)d4d0fbde3213380c78026867413d398e

Podsumowując w sposób subiektywny tę rocznicę, która bezdyskusyjnie każdego z nas członka wrocławskiej organizacji powinna radować, pozwolę sobie na złożenie serdecznych i pięknych podziękowań. Kłaniam się i z wielką sympatią ściskam dłonie kolekcjonerom, którzy oddawali swój czas, zapał i oddanie dla idei i na chwałę świętującego ten 25. letni jubileusz Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu – Paniom Elżbiecie Alinie Gil, Ninie Maj, Joannie Grabosz, Panom Maciejowi Stanisławowi Borowskiemu, Jerzemu Andrzejowi Gołębiowskiemu, Sławomirowi Wawrzyńczukowi, Mirosławowi Misiakowi, Arturowi Marsy, Andrzejowi Myrdzio, Włodzimierzowi Grozikowi, Jerzemu Kajzerowi, Mieczysławowi Karasewiczowi, Eugeniuszowi Sztanderze, Czesławowi Kaczmarskiemu, Tadeuszowi Kasprzyckiemu, Grzegorzowi Skrzypkowi, Tadeuszowi Kudle, Arturowi Niepiekło, Jackowi Stąclowi, Stanisławowi Włodarskiemu i Marianowi Kraśnickiemu.

images 4

Z należną wdzięcznością

Tadeusz B. Marcin Denes – Założyciel i Prezes Honorowy