Zarząd SkwW informuje swoich członków o możliwości nabycia nowych kart telefonicznych „TELEGROSIK”.

Pierwszy wzór to zwiastun nowej serii kart – „Zwierzęta leśne”. Karty wyemitowane zostaną w nakładzie 200 sztuk. Autorem projektu karty jest Bartłomiej Kowal. Do projektu wykorzystana została praca malarska Beaty Obin.

Kolejne dwie karty to kontynuacja serii „Poczet królów i książąt polskich” według rysunków ołówkiem Jana Matejki ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Autorem projektu kart jest Bartłomiej Kowal. Karty wyemitowane będą w nakładzie 200 sztuk.

45. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża zostanie upamiętniona na karcie zaprojektowanej również przez Bartłomieja Kowala. Do projektu tej karty wykorzystana została akwarela Mirosława Sołtysa. Karta wydana zostanie w nakładzie 200 sztuk.

Członkowie naszego Stowarzyszenia zainteresowani nabyciem powyższych walorów mogą zgłaszać swoje potrzeby u Szefów poszczególnych Kół Terenowych w terminie do 27 sierpnia br. Cena poszczególnych kart telefonicznych wynosi 25 zł / szt.