W związku z dużym zainteresowaniem członkostwem w naszej organizacji Zarząd SK komunikuje, że w lutym br. Walne Zebranie Członków SK podjęło uchwałę, na mocy której możliwość nabywania walorów kolekcjonerskich, które są przeznaczone dla naszych Członków, istnieje dopiero po upływie sześciu miesięcy od daty opłacenia składki członkowskiej i złożenia deklaracji. Nie ma możliwości skrócenia tego okresu karencji, z uwagi na zachowanie zasady solidarności członkowskiej.
Uczciwe potraktowanie potencjalnych Członków SK wymaga przedstawienia tej kwestii.