W wigilię narodowej tragedii, czyli 9 kwietnia w samo południe, w pięknej scenerii wystawowych sal, uroczyście otwarta została XII Wrocławska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska – Wrocław 2010, której samo motto „Sługa Boży Jan Paweł II – Dwa kroki ku świętości” uzmysławia jednoznacznie tematykę prezentowanych zbiorów i eksponatów.
Nawet sędziwi bardzo bywalcy tej zasłużonej placówki, jaką jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu nie pamiętają by tak licznie zgromadzony został garnitur jakże zacnych gości.
Wspólnie ze wspomnianym Muzeum zorganizowaliśmy wystawę, która w swoim zamyśle była hołdem złożonym Papieżowi – Tysiąclecia, z okazji Jego 5. rocznicy odejścia do Domu Ojca i 90. rocznicy urodzin.
Wszystkich zgromadzonych PT Gości powitała w niezwykle ciekawym wystąpieniu Pani Dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu Jadwiga Bartków – Domagała, wielokrotnie podkreślając charakter tej wystawy i prawdziwą wyjątkowość zaprezentowanych walorów.
Hierarchię kościelną reprezentował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski, który w krótkim acz interesującym wystąpieniu złożył gratulacje organizatorom i najlepsze życzenia wszystkim uczestnikom.
Bardzo sympatyczne w wymowie i dające szerokie horyzonty współpracy było wystąpienie Pana Dyrektora Departamentu Pawła Paplińskiego z Centrali Telekomunikacji Polskiej w Warszawie. Nas jako organizatorów od 1999 roku wystaw wrocławskich szczególnie cieszy taka ocena naszego działania nieustannie promująca kolejne projekty narodowego operatora.
Z wielką wdzięcznością chciałbym podziękować za niezwykły gest Telekomunikacji Polskiej, którym było podarowanie kart telefonicznych dla wszystkich uczestników wystawy i członków naszego Stowarzyszenia. Tak po prawdzie to aż trudno uwierzyć w to, że otrzymaliśmy takie fonotelistyczne walory. Przy sposobności warto abym wspomniał, że karty te zostały wydane z okazji naszej wystawy i stanowią bardzo istotny element dokumentujący trwającą do 23 maja prezentację przepięknych i oryginalnych zbiorów o tematyce papieskiej i sakralnej.
Komisarz wystawy kolega Artur Marsy miał wielkie dylematy przy podjęciu ostatecznej decyzji co do zakwalifikowania zgłoszonych materiałów do udziału w imprezie. Zgłoszeń było kilkadziesiąt, a tylko 25 zbiorów mogło uzyskać ostateczną akceptację. W zgodnej opinii wielu kolekcjonerów i gości zaprezentowane walory to najwyższy poziom Papafilii w naszym kraju, w tak szerokiej warstwie różnorodnych gatunków
Nigdy dotychczas w Polsce na żadnej wystawie nie było prezentowane w takiej muzealnej scenerii tysiące walorów, które w wyjątkowy sposób dokumentują niezwykły Pontyfikat w dziejach Kościoła.
Udało się podczas jednej ekspozycji zebrać prawdziwy areopag kolekcjonerów, którzy swoje zbiory opracowali w całkowicie profesjonalny sposób budzący podziw i składający ręce do oklasków.
Szanowni Państwo czytający te słowa, w naszej wystawie bierze udział 25 wystawców z różnych części kraju. Wymienię wszystkie miejscowości, by dać chociaż odrobinę satysfakcji wszystkim Paniom i Panom, którzy umiłowali naszego Jana Pawła II. Są to kolejno według numeracji katalogowej: Kalisz, Gostyń, Legnica, Głubczyce, Zgorzelec, Wadowice, Kraków, Oborniki Śląskie, Gdańsk, Warszawa, Galewice, Brzeg i oczywiście Wrocław.
Dwa zdania (z przesadą …) dlaczego wymieniłem te nazwy geograficzne, a nie nazwiska.
Wcześniej bardzo dużo najcieplejszych słów napisałem o zaprezentowanych materiałach. Wszystkie są super, i jak tutaj wymienić kogokolwiek imiennie, a nie uczynić tego, z którym sąsiaduje dany eksponat. Dlatego przepraszam najmocniej, że nikogo z nazwiska tutaj nie eksponuję. Uczciwie pisząc (a tak też myśląc!) potrzeba bym wymienił wszystkich 25 wystawców. To nie jest możliwe z wielu względów.
Z tego zatem miejsca zapraszam każdego komu czas pozwala i Papafilia stanowią wielkie dobro emocjonalne do odwiedzenia naszej wystawy.
„Rozkład jazdy” Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zamieszczony jest w Internecie na stronie: http://www.muzeum.wroclaw.pl/CMS/dla_zwiedzajacych/dla_zwiedzajacych.html
Pięknie dziękuje każdemu wystawcy, w tym podziękowaniu ściskam po przyjacielsku dłoń za przygotowanie i opracowanie eksponatu, który można podziwiać z otwartą buzią i szeroko rozwartymi oczami, takich arcypięknych walorów nikt wcześniej w Polsce nie gościł.
To podziękowanie przekazuję najserdeczniej Narodowemu Bankowi Polskiemu, Polskiej Wytwórni Papierów wartościowych S.A. i wspomnianemu wielokrotnie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
Zbliżając się ku końcowi tych podziękowań tradycyjnie pragnę złożyć wyrazy głębokiej wdzięczności PT Hierarchom Kościoła w Polsce za dar intencjonalnej łączności poprzez modlitwę wspierającą realizację wystawy upamiętniającej in spe świętego Jana Pawła II.
Każdy z uczestników otrzymał różne zestawy upominków. To już tradycja zupełnie nieobecna, nie tylko podczas takich imprez w naszym kraju, ale i w innych częściach Europy, gdzie na dobre zagościła komercja i brak życzliwej współpracy.
U nas jest inaczej. U nas tę współpracę możemy wręcz gloryfikować!
Od lat wielką dobrocią obdarza nas Telekomunikacja Polska S.A., Poczta Polska S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Narodowy Bank Polski, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Panorama Racławicka we Wrocławiu, Firma Wydawniczo – Reklamowa „Minolta WK”. To dzięki wielu zacnym i po prostu dobrym ludziom mogliśmy te upominki PT Uczestnikom Wystawy przekazać. Wielu z naszych gości nie kryło zdziwienia. Ale wspomniałem o tradycji. To jest właśnie ona. Ta tradycja!
Składam pokłon w największym i najszczerszym podziękowaniu wyżej wymienionym Firmom i Ich PT Kierownictwu.

„Bóg zapłać” !!!

Tadeusz B. Marcin Denes
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

we Wrocławiu, kwiecień A.D. 2010